Frithjofs venner

Kort om Frithjofs Venner

Venneforeningen er etablert av «Stiftelsen Losskøyta Frithjof II«, og har vært i drift siden 1984.

Venneforeningens formål er å støtte opp om Stiftelsens arbeid og formålsparagraf, samt å skape et maritimt miljø omkring driften av Frithjof II.

Lover for Frithjofs Venner

For å kunne holde denne flotte skøyta i hevd trengs det stor innsats. Vi har mennesker som liker å arbeide i felleskap, ha samhold som en av de beste godene i livet, og liker å forholde seg til ei flott gammel skøyte som har opplevd det som er verdt å oppleve langs kysten i det forrige århundre.

Det er ca. 170 medlemmer i venneforeningen.

Venneforeningen arrangerer mannskapskurs (grunnkurs i skøyteseiling) om våren, hvor alle som har lyst kan delta. Vi har medlemsturer i både nære og fjernere farvann. Våre skippere kjenner Frithjof II, hva hun liker og ikke liker i storm og stille.

Vi har det hyggelig i dette miljøet, vi har medlemsmøter hvor aktuelle ting blir belyst, og morsomme saker diskutert, vi har fester for medlemmene våre og vi har mange gode stunder sammen i dugnadsgjengen som arbeider jevnt og trutt på båten i hele vår- og sommersesongen.

Når vi kan samles under seil på Frithjof II, i en nypusset og flott båt, ja da er det godt å leve!

BLI EN «FRITHJOF VENN» !

Bli med du også! Støtt opp om bevaringen av Frithjof II. Bli medlem i «Frithjofs Venner». Det koster lite, men er til stor hjelp for oss, og du får selv mye igjen for medlemskapet. Det forplikter ikke til dugnad eller annen form for innsats, men har du lyst til å arbeide aktivt med bevaring av Frithjof II, er du hjertelig velkommen.

Aktiv eller ikke, så vil du få tilsendt vårt medlemsblad «Frithjof II». Bladet speiler aktivitetene i foreningen og inneholder ellers artikler med historisk tilsnitt knyttet til Frithjof og kystkulturen. Her får du også tilbud om gratis medlemsturer med Frithjof II, og invitasjoner til fester og forskjellige arrangementer. Medlemskapet gir deg bedre muligheter til å bli kjent med skøytas historie. Samtidig er du med på å sikre at Frithjof blir bevart for framtiden, og får seile i sitt opprinnelig farvann.

ttu melding edlem

På generalforsamlingen i mars 2022 ble det vedtatt nye satser gjeldende fra og med driftsåret 2023 (de ble sist endret i 2012).

Vi vil gjerne ha deg som medlem. Vennligst benytt skjemaet for din innmelding.

Vi praktiserer at familiemedlemskap gjelder en husstand og inkluderer hjemmeboende barn under 20 år.

Oppgradering av medlemskap:

Ønsker du å oppgradere ditt enkeltmedlemskap til et familiemedlemskap, velger du dette alternativet i skjemaet. Da vil du få en melding fra vår kasserer om hva du skal gjøre videre.

 

Ditt medlemskap

Styret i Frithjofs venner

Styremedlem
Navn
Geir Foss-Pedersen
Adresse
Eidgata 4
Sted
3264 Larvik
e-postadresse
gfpeders@gmail.com
Telefon
90 98 34 64
Styremedlem
Navn
Vigdis Mette-Amlie
Adresse
Trygvesgate 15
Sted
3257 Larvik
e-postadresse
vigdisamlie123@gmail.com
Telefon
98 04 41 05
Styremedlem
Navn
Svein Flusund
Adresse
Rognveien 5
Sted
3290 Stavern
e-postadresse
svein3261@gmail.com
Telefon
99 29 08 04
Styremedlem
Navn
Einar A. Andersen
Adresse
Vestre vei 29
Sted
1397 Nesøya
e-postadresse
post@nestinvest.no
Telefon
92 26 33 40
Styremedlem
Navn
Magne Gaasemyr
Adresse
Sanden 16
Sted
3264 Larvik
e-postadresse
magne.gaasemyr@gmail.com
Telefon
98 29 84 72
1. Varamedlem
Navn
Hans Petter Skontorp
Adresse
Rødbergsvingen 4
Sted
3267 Larvik
e-postadresse
hans.petter.skontorp@live.no
Telefon
97 97 79 77
2. Varamedlem
Navn
Linda Nilsen Augland
Adresse
Fjellvikveien 4
Sted
3280 Tjodalyng
e-postadresse
linda@augland.net
Telefon
92 05 30 61
3. Varamedlem
Navn
Elin Kragset Vold
Adresse
Oterøyveien 2
Sted
3260 Larvik
e-postadresse
elin.kragset.vold@vtfk.no
Telefon
97 42 99 25

Andre sentrale funksjoner

Dugnadsansvarlig
Navn
Dag Ottar Vold
Adresse
Oterøyveien 2
Sted
3260 Larvik
Telefon
45 40 44 24
Seilingsansvarlig
Navn
Anne Thorenfeldt
Adresse
Storgata 68
Sted
3262 Larvik
Telefon
97 61 21 17
Materiell / rekvisitt-ansvarlig
Navn
Vigdis Mette Amlie
Adresse
Trygves gate 15
Sted
3257 Larvik
Telefon
98 04 41 05
Redaktør medlemsblad
Navn
Fredrik Lange-Nielsen
Adresse
Snarveien 5
Sted
3260 Larvik
Telefon
90 56 79 56