Stiftelsen

I 1984 ble stiftelsen «Losskøyta Frithjof II» etablert. Skøyta «Cara», tidligere losskøyte Frithjof, ble innkjøpt, og eiere ble Stiftelsen. Stiftelsen er privat.

Stiftelsens formål er å eie og drive losskøyta Frithjof II, bringe den tilbake til dens opprinnelige skikkelse, bevare den og utstyr som står i forbindelse med båten og dens bruk, samt utbre kunnskap om losing i Larviksdistriktet rundt århundreskiftet.

Statutter for stiftelsen «Losskøyta Frithjof II»

Stiftelsens styre består av 5 personer oppnevnt av:
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum (2), Frithjofs Venner (2) og Kystlaget Fredriksvern (1).

Styret i stiftelsen

Leder/sekretær
Navn
Lill-Torunn Kilde
Adresse
Buerhagan 23
Sted
3234 Sandefjord
Telefon
91 88 19 99
e-post
ltk@eviggronn.no
Representert forening
Frithjofs Venner
Styremedlem
Navn
Dag Oscar Oppen-Berntsen
Adresse
Brunla Allé 22
Sted
3290 Stavern
Telefon
91 82 65 38
e-post
do@forskningsradet.no
Representert forening
Kystlaget Fredriksvern
Styremedlem/økonomiansvarlig
Navn
Erling Augland
Adresse
Fjellvikveien 4
Sted
3280 Tjodalyng
Telefon
98 23 18 27
e-post
erling@augland.net
Representert forening
Frithjofs Venner
Styremedlem
Navn
Fredrik Lange-Nielsen
Adresse
Snarveien 5
Sted
3260 Larvik
Telefon
90 56 79 56
e-post
brilehne@online.no
Representert forening
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum
Styremedlem/driftsjef
Navn
Thor Ivar Gulliksen
Adresse
Svaleveien 14
Sted
3258 Larvik
Telefon
45 26 64 95
e-post
gullikth@hotmail.com
Representert forening
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum