Seilingsplan 2024

Her er en oversikt over det vi foreløpig har tenkt av aktiviteter med Frithjof i 2024.
Det kan komme endringer underveis.

Seilingsplan 2024 (klikk)

Deltakeravgift ved medlemsturer med overnatting:

Som et bidrag til løpende driftsutgifter for Frithjof, ble det for en god del år siden bestemt at deltakere på overnattingsturer skal betale en deltakeravgift pr. natt. Dette beløpet er nå pr. april 2024 endret fra kr. 50 til kr. 100. Beløpet innbetales til venneforeningens konto 2510.14.79032 og merkes med navn og tur. Du kan også bruke Vipps: «Frithjofs Venner», #929345.