Frithjofs Venner

Postboks 134 Sentrum, 3251 LARVIK

Bank: 2510.14.79032


Kort om Frithjofs Venner

Venneforeningen er etablert av "Stiftelsen Losskøyta Frithjof II", og har vært i drift siden 1984.

Venneforeningens formål er å støtte opp om Stiftelsens arbeid og formålsparagraf, samt å skape et maritimt miljø omkring driften av Frithjof II.

Lover for Frithjofs Venner  Vi hadde dessverre glemt å laste opp siste endring av lovene som ble gjort i 2013. Det er nå gjort.

For å kunne holde denne flotte skøyta i hevd trengs det stor innsats. Vi har mennesker som liker å arbeide i felleskap, ha samhold som en av de beste godene i livet, og liker å forholde seg til ei flott gammel skøyte som har opplevd det som er verdt å oppleve langs kysten i det forrige århundre.

Det er ca. 170 medlemmer i venneforeningen.

Venneforeningen arrangerer mannskapskurs (grunnkurs i skøyteseiling) om våren, hvor alle som har lyst kan delta. Vi har medlemsturer i både nære og fjernere farvann. Våre skippere kjenner Frithjof II, hva hun liker og ikke liker i storm og stille.

Vi har det hyggelig i dette miljøet, vi har medlemsmøter hvor aktuelle ting blir belyst, og morsomme saker diskutert, vi har fester for medlemmene våre og vi har mange gode stunder sammen i dugnadsgjengen som arbeider jevnt og trutt på båten i hele vår- og sommersesongen.

Når vi kan samles under seil på Frithjof II, i en nypusset og flott båt, ja da er det godt å leve!


BLI EN "FRITHJOF VENN" !

Bli med du også! Støtt opp om bevaringen av Frithjof II. Bli medlem i "Frithjofs Venner". Det koster lite, men er til stor hjelp for oss, og du får selv mye igjen for medlemskapet. Det forplikter ikke til dugnad eller annen form for innsats, men har du lyst til å arbeide aktivt med bevaring av Frithjof II, er du hjertelig velkommen.

Aktiv eller ikke, så vil du få tilsendt vårt medlemsblad "Frithjof II". Bladet speiler aktivitetene i foreningen og inneholder ellers artikler med historisk tilsnitt knyttet til Frithjof og kystkulturen. Her får du også tilbud om gratis medlemsturer med Frithjof II, og invitasjoner til fester og forskjellige arrangementer. Medlemskapet gir deg bedre muligheter til å bli kjent med skøytas historie. Samtidig er du med på å sikre at Frithjof blir bevart for framtiden, og får seile i sitt opprinnelig farvann.

Medlemskap i Frithjofs Venner koster:

På generalforsamlingen i mars 2022 ble det vedtett nye satser gjeldende fra og med driftsåret 2023 (de ble sist endret i 2012).

Enkeltmedlem  kr. 400
Familie  kr. 500 
Honnør / student kr. 250


Send en lapp med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, og om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, til:

Frithjofs Venner
Postboks 134 Sentrum
3251 LARVIK

Eller send de samme opplysningene med e-post til vår kasserer.


Styret i Frithjofs Venner

Ønsker du å kontakte oss, kan du gjøre det her. Klikk på navn for epost.

  Navn Adresse Postadresse Telefon
Styremedlem Geir Foss-Pedersen Eidgata 4 3264 LARVIK 90 98 34 64
Styremedlem Vigdis Mette Amlie Trygves gate 15 3257 LARVIK 98 04 41 05
Styremedlem Svein Flusund Rogneveien 5 3290 STAVERN 99 29 08 04
Styremedlem Einar A. Andersen Vestre vei 29 1397 NESØYA 92 26 33 40
Styremedlem Magne Gaasemyr Sanden 16 3264 LARVIK 98 29 84 72
1. Varamedlem Hans Petter Skontorp Rødbergsvingen 4 3267 LARVIK 97 97 79 77
2. Varamedlem Elin Kragset Vold Oterøyveien 2 3260 LARVIK 97 42 99 25
3. Varamedlem Linda Nilsen Augland Fjellvikveien 4 3280 TJODALYNG 92 05 30 61

Andre sentrale funksjoner

  Navn Adresse Postadresse Telefon
Dugnadsansvarlig Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 3260 LARVIK 90 56 79 56
Seilingsansvarlig Anne Thorenfeldt Storgata 68 3262 LARVIK 97 61 21 17
Materiell / rekvisitt-ansvarlig Vigdis Mette Amlie Trygves gate 15 3257 LARVIK 98 04 41 05
Redaktør medlemsblad Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 3260 LARVIK 90 56 79 56

 


Siden er oppdatert av webmaster 19-apr-2023