Losskøyta Frithjof II

Postboks 134 Sentrum,  3251 LARVIK

Org. nr. 977 151 694

Bank: 2510.14.75894

Vipps: "Frithjof 2", #513059


I 1984 ble stiftelsen "Losskøyta Frithjof II" etablert. Skøyta "Cara", tidligere losskøyte Frithjof, ble innkjøpt, og eiere ble Stiftelsen. Stiftelsen er privat.

Stiftelsens formål er å eie og drive løsskøyta Frithjof II, bringe den tilbake til den opprinnelige skikkelse, bevare den og utstyr som står i forbindelse med båten og dens bruk, samt utbre kunnskap om losing i Larviksdistriktet rundt århundreskiftet.

Statutter for stiftelsen "Losskøyta Frithjof II"

Stiftelsens styre består av 5 personer oppnevnt av: 
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum (2), Frithjofs Venner (2) og Kystlaget Fredriksvern (1).

Styret i stiftelsen

 

Navn

Adresse

Postadresse

Telefon

Mobil

Representerer forening

Leder / sekretær Einar A. Andersen Vestre vei 29 1397 NESØYA 66 84 99 55 92 26 33 40 Frithjofs Venner
Styremedlem Bjørn Hellner Frankendalsveien 89 3274LARVIK   97 07 12 39 Kystlaget Fredriksvern
Styremedlem / Økonomiansvarlig Erling Augland Fjellvikveien 4 3280 TJODALYNG 33 11 08 46 98 23 18 27 Frithjofs Venner
Styremedlem Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 3260 LARVIK 33 12 57 05 90 56 79 56 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum
Styremedlem / Driftssjef  Thor Ivar Gulliksen  Svaleveien 14  3258 LARVIK    45 26 64 95 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum

Siden er oppdatert av webmaster 07-feb-2019