Losskøyta Frithjof II

Postboks 134 Sentrum,  3251 LARVIK

Org. nr. 977 151 694

Bank: 2510.14.75894

Vipps: "Frithjof 2", #513059


I 1984 ble stiftelsen "Losskøyta Frithjof II" etablert. Skøyta "Cara", tidligere losskøyte Frithjof, ble innkjøpt, og eiere ble Stiftelsen. Stiftelsen er privat.

Stiftelsens formål er å eie og drive løsskøyta Frithjof II, bringe den tilbake til den opprinnelige skikkelse, bevare den og utstyr som står i forbindelse med båten og dens bruk, samt utbre kunnskap om losing i Larviksdistriktet rundt århundreskiftet.

Statutter for stiftelsen "Losskøyta Frithjof II"

Stiftelsens styre består av 5 personer oppnevnt av: 
Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum (2), Frithjofs Venner (2) og Kystlaget Fredriksvern (1).

Styret i stiftelsen

 

 

Navn

Adresse

Postadresse

Telefon

Representerer forening

Leder / sekretær Lill-Torunn Kilde Buerhagan 23 3234 SANDEFJORD 91 88 19 99 Frithjofs Venner
Styremedlem Dag Oscar Oppen Berntsen Brunla Allé 22 3290 STAVERN 91 82 65 38 Kystlaget Fredriksvern
Styremedlem / Økonomiansvarlig Erling Augland Fjellvikveien 4 3280 TJODALYNG 98 23 18 27 Frithjofs Venner
Styremedlem Fredrik Lange-Nielsen Snarveien 5 3260 LARVIK 90 56 79 56 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum
Styremedlem / Driftssjef  Thor Ivar Gulliksen  Svaleveien 14  3258 LARVIK  45 26 64 95 Foreningen Larvik Sjøfartsmuseum

Siden er oppdatert av webmaster 27-sep-2022